Apie mus

Kadangi daugelyje šalių dėl COVID-19 pandemijos buvo uždaromos mokymo įstaigos ir daugiau nei 80 % pasaulio mokinių nelankė mokyklos. Reaguodamos į šį iššūkį, daugelis švietimo įstaigų deda vis daugiau pastangų, kad panaudotų įvairias švietimo technologijas ir suteiktų mokiniams nuotolinio mokymosi galimybes, kai mokyklos yra uždarytos. Siekiant padėti tėvams, mokytojams, mokykloms ir mokyklų vadovams palengvinti mokinių mokymąsi ir užtikrinti socialinę globą bei bendravimą mokyklų uždarymo laikotarpiu, UNESCO parengė švietimo taikomųjų programų, platformų ir išteklių sąrašą. Nors šie sprendimai buvo esminė parama visuomenei šiais beprecedenčiais laikais, jie daugiausia orientuoti į galimybę perduoti teorinį turinį. Vienas iš didžiausių daugumos šių esamų sprendimų trūkumų yra tas, kad praktiniams laboratoriniams darbams ir praktinei patirčiai suteikiama ribota parama. Praktinė patirtis yra labai svarbi siekiant gerokai paspartinti mokymąsi visuose ugdymo lygmenyse ir visose disciplinose. Tai dar aktualiau gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos dalykų ugdymo institucijoms, kurios turi nuolat tobulinti savo laboratorijas ir pedagogines priemones, kad besimokantiesiems būtų pateiktos veiksmingos studijų priemonės. Turinio, prieinamo internetu, kūrimas ir galimybė suteikti įtraukiančią laboratorinių darbų patirtį neabejotinai yra ne tik naudingi sprendžiant su COVID-19 susijusias problemas. Tai gali atverti kelią naujų e. mokymosi priemonių taikymui ir ilguoju laikotarpiu.

Pagrindinis „AugmentedWearEdu” tikslas – pristatyti naują e. mokymosi būdą, apimantį lytėjimo patirtį, kad būtų galima skaitmeniniu būdu naudotis laboratorijomis aukštosiose mokyklose. Tai bus pasiekta derinant virtualiosios realybės (VR) ir papildytosios realybės (AR) priemones su naujos kartos dėvimais haptiniais prietaisais. Tai leis įtraukti studentus į lytėjimo-audio-vizualinę praktinę laboratorijų aplinką. Šiame projekte įvertinsime, kurios iš turimų technologijų yra tinkamos e. mokymuisi ir gali paskatinti studentų gebėjimą kurti sudėtingas simuliacijas naudojant esamus ar pasaulyje taikomus modeliavimo metodus ir scenarijų kūrimo įrankius, kartu suteikiant galimybę susieti su realiuoju pasauliu ir fiksuoti duomenis, kuriuos galima vizualizuoti. Lytėjimo, VR ir AR priemonės bus pritaikytos arba iš mūsų vykdomos mokslinių tyrimų veiklos, arba iš įvairių nebrangių komercinių nekomercinių (COTS) priemonių. Tokiu būdu kuriant priemones bus įtraukiami ir moksliniai tyrimai ir edukacinė veikla. Tai padės siekti visiškai įtraukiančio, atviro ir nuotolinio laboratorinio mokymosi.

Remiantis tuo kas sukurta dabar, „AugmentedWearEdu” projekto metu toliau bus plėtojamos žinios ir sprendimai. Bus sukurtos šios intelektualinės priemonės:

įsivertinimo priemonė, skirta pedagogų kompetencijoms vertinti į vertinimą įtraukiant žinias apie VR/AR ir lytėjimo priemones. Ši priemonė padės akademiniam personalui, prisiimančiam atsakomybę už savo profesinį tobulėjimą, nustatyti dabartinę savo pedagoginių ir technologinių įgūdžių, susijusių su VR/AR ir integruotomis dėvimosiomis lytėjimo priemonėmis, būklę. Siūloma priemonė leis rengti pedagogams pritaikytus kursus. Metodologiniu požiūriu tikimasi, kad tai turės įtakos ir kitoms aukštojo mokslo disciplinoms. Tai suderinta su Europos Komisijos gairėmis dėl paramos mokytojų kompetencijos tobulinimui siekiant geresnių mokymosi rezultatų;
mokymo programa pedagogams apie lytėjimo, VR ir AR kompetencijų ugdymą (metodika ir priemonės). Parengsime mokymosi programą dėstytojams, susijusią su kompetencijų ugdymu ir lytėjimo, VR ir AR sprendimų, kaip įrankių, pritaikymu praktiniams laboratoriniams darbams, įgyvendinti. Siūlomo mokymo kurso, skirto lytėjimo, VR ir AR technologijų integravimui į mokymo procesą, parengimas leis metodiškai plėtoti mokytojų kompetencijas;
atvirojo kodo, skirto VR / AR ir dėvimų lytėjimo technologijų taikymu mokymuisi, biblioteka, kuri bus naudojama naujai sukurtiems moduliams ir inžinerinėms laboratorijoms. Sukurėme šią svetainę, kuri vadinasi AugmentedWearEdu Portal. Šis portalas skirtas VR/AR turinio, įskaitant lytėjimo sąveiką, kūrimui ir naudojimui e. mokymosi procese. Į portalą įtrauksime visą informaciją, reikalingą dėvimai lytėjimo sąsajai sukurti ir įdiegti, pradedant nuo egzistuojančiais komponentais ir mūsų dabartinių mokslinių tyrimų prototipais. Sukurtų priemonių ir metodikų derinys gali būti naudojamas ne tik inžinerijos kursuose. Siūlomomis naujomis metodikomis gali pasinaudoti medicinos, menų ir kiti kursai, kuriuose numatyti laboratoriniai arba veikla paremti darbai.

Project group

Filippo Sanfilippo
Tomas Blažauskas
Tomas Blažauskas
Gionata Salvietti
Gionata Salvietti
Isabel Maria Pinto Ramos
Isabel Maria Pinto Ramos
Silviu Vert
Silviu Vert
Jaziar Radianti
Jaziar Radianti
Tim A. Majchrzak
Tim A. Majchrzak
© UiA 2024