Resultater

Oversikt

Nykommer

Nykommere er klar over potensialet til digitale teknologier for å styrke pedagogisk og profesjonell praksis.
Imidlertid har de hatt svært lite kontakt med digitale teknologier og bruker dem hovedsakelig til leksjonsforberedelse,
administrasjon eller organisasjonskommunikasjon. Nykommere trenger veiledning og oppmuntring til å utvide repertoaret og bruke sin eksisterende digitale kompetanse i det pedagogiske området.

Ta en titt på radardiagrammet og undersøk dine styrker og svakheter.

Undersøk separate områder i detalj.

Profesjonelt engasjement

Nykommer

Jeg bruker sjelden digitale og oppslukende teknologier for kommunikasjon.
Jeg bruker sjelden digitale og oppslukende teknologier for å samarbeide med kolleger.
Jeg vet at jeg trenger å forbedre ferdighetene mine knyttet til oppslukende teknologier, men jeg er usikker på hvordan og hvor jeg skal begynne.
Jeg bruker bare sjelden eller i det hele tatt internett for å oppdatere kunnskapen eller ferdighetene mine.

Oppslukende ressurser

Nykommer

Jeg bruker bare sjelden eller i det hele tatt internett for å finne oppslukende ressurser for undervisning og læring.
Jeg kan bruke oppslukende ressurser, men jeg pleier ikke å endre dem eller lage mine egne ressurser.
Jeg lagrer og organiserer oppslukende ressurser for min egen fremtidige bruk.

Undervisning og læring

Nykommer

Jeg bruker ikke eller svært sjelden digitale og oppslukende enheter eller oppslukende innhold i undervisningen min.
Jeg kommuniserer ikke eller bare svært sjelden med elever via digitale midler, f.eks. e-post, splid, slakk. Jeg brukte ikke kommunikasjon ved hjelp av oppslukende teknologier.
Jeg vurderer ikke eller svært sjelden hvordan studenter kan bruke oppslukende teknologier i samarbeidsaktiviteter eller oppgaver.
Jeg vurderer ikke eller svært sjelden hvordan studenter kan bruke oppslukende teknologier i selvregulerte aktiviteter eller oppgaver.

Evaluering

Nykommer

Jeg bruker ikke eller svært sjelden digitale vurderingsformer.
Jeg refererer ikke eller bare svært sjelden til digitalt registrerte data for å forstå hvor elevene mine står.
Jeg er ikke klar over hvordan digitale og oppslukende teknologier kan hjelpe meg med å gi tilbakemelding til elever eller tilpasse undervisningsstrategiene mine.

Styrke elever

Nykommer

Jeg er redd for at bruk av oppslukende teknologier i undervisningen vil gjøre det enda vanskeligere for allerede vanskeligstilte elever å
delta og holde tritt med de andre.
Jeg vet ikke hvordan oppslukende teknologier kan hjelpe meg med å tilby personlige læringsmuligheter.
Jeg bruker bare svært sjelden, om i det hele tatt, oppslukende teknologier for å motivere eller engasjere elever.

Tilrettelegging for elevers digitale kompetanse

Nykommer

Jeg vurderer ikke eller svært sjelden hvordan jeg kan fremme elevenes informasjon og mediekunnskap.
Jeg vurderer ikke eller svært sjelden hvordan jeg kan fremme elevenes digitale og oppslukende kommunikasjon og samarbeid.
Jeg vurderer ikke eller svært sjelden hvordan jeg kan fremme oppslukende innholdsskaping av elever.
Jeg er klar over at oppslukende teknologier kan påvirke elevenes velvære positivt og negativt.
Jeg vurderer ikke eller svært sjelden hvordan jeg kan fremme elevers problemløsning ved hjelp av digitale og oppslukende teknologier.

Teknologier

Nykommer

Jeg vurderer ikke eller bare svært sjelden hvordan jeg kan bruke virtuelle virkelighetsenheter og ressurser til pedagogiske aktiviteter.
Jeg vurderer ikke eller svært sjelden hvordan jeg kan bruke utvidede virkelighetsenheter og ressurser til pedagogiske aktiviteter.
Jeg vurderer ikke eller svært sjelden hvordan jeg kan bruke bærbare enheter og haptics-teknologi til pedagogiske aktiviteter.
Jeg vurderer ikke eller svært sjelden hvordan jeg kan integrere oppslukende teknologier og dets ressurser i læringsstyringssystemet.

© UiA 2024