Transnasjonalt prosjektmøte (midtveis plenumsmøte) ved University of Minho, Guimaraes, Portugal

Et nytt transnasjonalt prosjektmøte (midtveis plenumsmøte) fant sted 12.-13. juli ved University of Minho, Guimaraes, Portugal. Alle partnerne var representert, flott å møte med personlige kolleger. Følgende temaer ble diskutert under møtet:

Revisjon av intellektuelle utdata
Multiplikatorhendelser
Transnasjonale møter
Prosjektledelse

Under møtet ble de rimelige haptiske enhetene delt ut til partnerne.

Jeg benytter anledningen til å uttrykke min takknemlighet til den lokale arrangøren fra University of Minho.

En perspektivgjennomgang på integrering av VR/AR med Haptics i STEM Education for Multi-Sensory Learning

A Perspective Review on Integrating VR/AR with Haptics into STEM Education for Multi-Sensory Learning

En ny artikkel er publisert i tidsskriftet Robotics. Den valgte artikkelen er:

  • Filippo Sanfilippo, Tomas Blazauskas, Gionata Salvietti, Isabel Ramos, Silviu Vert, Jaziar Radianti, Tim A Majchrzak and Daniel Oliveira. A Perspective Review on Integrating VR/AR with Haptics into STEM Education for Multi-Sensory Learning. Robotics 11(2), 2022. URLDOI BibTeX

Denne forskningen ble finansiert av EU gjennom Erasmus+-programmet under Grant 2020-1-NO01-KA203-076540, prosjekttittel Integrating virtual and AUGMENTED reality with WEARable technology into engineering EDUcation (AugmentedWearEdu), https://augmentedwearedu.uia.no /. Dette arbeidet ble også støttet av Toppforskningssenteret Mekatronikk (TRCM), Universitetet i Agder (UiA), Norge.

Jeg takker virkelig alle mine medforfattere og gratulerer alle for deres bidrag.

© UiA 2024