Apklausos rezultatai

Apklausos apžvalga

Naujokas

Naujokai supranta įtaigiųjų technologijų potencialą tobulinant pedagoginę ir profesinę praktiką. Tačiau jie labai retai susiduria su skaitmeninėmis technologijomis ir jomis naudojasi daugiausia ruošdamiesi pamokoms, administravimui ar organizaciniam bendravimui. Naujokams reikia rekomendacijų ir paskatinimo, kad jie galėtų išplėsti savo repertuarą ir pritaikyti turimą kompetenciją pedagoginėje srityje.

Pažvelkite į radaro diagramą ir išnagrinėkite savo stipriąsias ir silpnąsias puses.

Profesinis aktyvumas

Naujokas

Bendravimui retai naudoju skaitmenines ir įtaigiąsias technologijas.
Retai naudoju skaitmenines ir įtaigiąsias technologijas bendradarbiavimui su kolegomis.
Žinau, kad turiu tobulinti savo įgūdžius, susijusius su įtaigiosiomis technologijomis, tačiau nežinau, kaip ir nuo ko pradėti.
Internetu naudojuosi tik retai, jei iš viso naudojuosi, kad atnaujinčiau savo žinias ar įgūdžius.

Įtaigieji ištekliai

Naujokas

Tik retai, jei išvis naudojuosi internetu, ieškant įtaigiųjų mokymo ir mokymosi išteklių.
Galiu pasinaudoti įtaigiaisiais ištekliais, bet paprastai jų nekeičiu ir nekuriu savo išteklių.
Saugau ir organizuoju įtaigiuosius išteklius, kad galėčiau jais naudotis ateityje.

Mokymas ir mokymasis

Naujokas

Mokant nenaudoju arba labai retai naudoju skaitmeninius ir įtaigiuosius prietaisus ar įtaigųjį turinį.
Nebendrauju arba labai retai bendrauju su besimokančiaisiais naudojant skaitmenines priemones, pvz., el. paštą, discord, slack. Nesinaudojau bendravimu naudojant įtaigiąsias technologijas.
Nesvarstau arba tik labai retai svarstau, kaip mokiniai galėtų naudoti įtaigiąsias technologijas bendroje veikloje ar atliekant užduotis.
Nesvarstau arba labai retai svarstau, kaip mokiniai galėtų naudoti įtaigiąsias technologijas savarankiškose veiklose ar atliekant užduotis.

Vertinimas

Naujokas

Skaitmeninio vertinimo formatais nesinaudoju arba naudojuosi labai retai.
Nesiremiu arba labai retai remiuosi skaitmeniniu būdu užfiksuotais duomenimis, kad suprasčiau, kokioje padėtyje yra mano mokiniai.
Nežinau, kaip skaitmeninės ir įtaigiosios technologijos gali man padėti teikti grįžtamąjį ryšį mokiniams ar pritaikyti mokymo strategijas.

Mokinių įgalinimas

Naujokas

Bijau, kad dėl skaitmeninių ir įtaigiųjų technologijų naudojimo mokymo procese jau ir taip nepalankioje padėtyje esantiems mokiniams bus dar sunkiau dalyvauti ir neatsilikti nuo kitų.
Nežinau, kaip įtaigiosios technologijos gali padėti man pasiūlant individualizuotas mokymosi galimybes.
Tik labai retai, jei iš viso naudoju įtaigiąsias technologijas, kad motyvuočiau ar sudominčiau mokinius.

Mokinių kompetencijų gerinimas

Naujokas

Nesvarstau arba labai retai svarstau, kaip galėčiau ugdyti besimokančiųjų informacinį ir medijų raštingumą.
Nesvarstau arba labai retai svarstau, kaip galėčiau skatinti besimokančiųjų skaitmeninį ir įtaigųjį bendravimą ir bendradarbiavimą.
Nesvarstau arba labai retai svarstau, kaip paskatinti besimokančiuosius kurti įtaigųjį turinį.
Žinau, kad įtaigiosios technologijos gali teigiamai ir neigiamai paveikti besimokančiųjų gerovę.
Nesvarstau arba labai retai svarstau, kaip skatinti besimokančiųjų problemų sprendimą naudojant skaitmenines ir įtaigiąsias technologijas.

Įtaigiųjų technologijų įvaldymas

Naujokas

Nesvarstau arba labai retai svarstau, kaip galėčiau panaudoti virtualios realybės prietaisus ir išteklius ugdymo veikloje.
Nesvarstau arba labai retai svarstau, kaip galėčiau naudoti papildytosios realybės prietaisus ir išteklius ugdymo veikloje.
Nesvarstau arba labai retai svarstau, kaip galėčiau naudoti dėvimus prietaisus ir haptikos technologijas ugdymo veikloje.
Nesvarstau arba labai retai svarstau, kaip galėčiau integruoti įtaigiąsias technologijas ir jų išteklius į mokymosi valdymo sistemas.

© UiA 2024